Liederenbundel I - Partituur

Nieuwe Klanken - Partituur

Levertijd 3-5 dagen
€ 14,17

Nieuwe Klanken - Partituur

51 bekende liederen voor (ere)diensten met o.a. 
Engelse Hymns
Bach koralen (Messiah)
Kerst liederen
Aantal

rightbanner

rightbanner1

Inhoud

 1.       New Castle Hymn                          
 2.       Holy Faith                                      
 3.       De Heem’len roemen                     
 4.       In Excelsis Deo                               
 5.       Chorale                                           
 6.       To thee my heart                            
 7.       Koraal uit Cantate 147                    
 8.       God de Heer is groot                       
 9.       Verlosser, Vriend, o hoop en lust   
 10.    Steal Away                                     
 11.    Slotkoraal uit Johannes Passie      
 12.    Koraal No. 3 uit Mattheus Passie  
 13.    Ich Freue mich im Herrn               
 14.    Ik heb gejaagd wel jaren lang         
 15.    Koraal No. 49 uit Mattheus Passie 
 16.    Wachet Auf!                                   
 17.    Wat God wil dat geschied’ altijd    
 18.    Als ik Hem maar kenne                  
 19.    Lass Freudiger Geist                      
 20.    Als ik het wond’re kruis aanschouw
 21.    Als ik in gedachten sta                   
 22.    Natuur verrijst ten leven weer        
 23.    Christus onze Heer verrees            
 24.    Onwaakt gij die slaapt                    
 25.    Ik zeg het allen dat Hij leeft           
 26.    O, hoogt’ en diepte                         
 27.    Neem mijn leven                            
 28.    Een naam is onze hope                   
 29.    Alle volken looft den Heer             
 30.    Ik hoor trompetten klinken            
 31.    Kom laat ons voortgaan kind’ren   
 32.    Voorwaarts Christenstrijders         
 33.    Prijst mijn ziel den Hemelkoning  
 34.    Ik heb de vaste grond gevonden     
 35.    God is tegenwoordig                      
 36.    Jezus, Gij zijt de weg tot God         
 37.    Op bergen en in dalen                    
 38.    Staat op en strijdt                           
 39.    God is getrouw                               
 40.    Heft aan, heft aan den luiden zang 
 41.    De dag door Uwe gunst ontvangen
 42.    Heugelijke tijding                          
 43.    Looft God, gij Christ’nen               
 44.    Wat God doet dat is wel gedaan     
 45.    Hoor, de Eng’len zingen d’eer        
 46.    Op, op die ’t rijk bewonen               
 47.    Komt wilt u spoeden naar Bethlehem
 48.    O. God van Hemel, zee en aard      
 49.    Er is een kindeke geboren              
 50.    Met avonds laten schemerschijn   
 51.    De Heer is God                               

Datasheet

Uitgever
AM Music - Lippenhuizen
Muziekgenre
Koraal/Choral

Cross Sell Products

1 same category products: